Zonnepanelen op de daken bij Teeuwissen Rioolreiniging

Zonnepanelen op de daken bij Teeuwissen Rioolreiniging zorgen ervoor dat het afval nog duurzamer verwerkt kan worden. Teeuwissen Rioolreiniging te Huizen verwerkt diverse natte afvalstromen zoals olie/water/ slib, vet/water/slib, rioolwater en veegvuil. Deze stromen worden zoveel mogelijk gescheiden en maken de reststoffen, waar mogelijk geschikt voor hergebruik.

De installatie is in samenwerking met de gemeente Huizen (zonnewinst) en met Feenstra tot stand gekomen.

Waar liggen nou die zonnepanelen?

De zonnepanelen zijn op alle daken van het hoofdkantoor, de olie- en vetzuiveringen, de grote voertuigenhal en op het magazijn aangebracht. Dat is bij elkaar een enorm dakoppervlak waarbij een totaal van maar liefst 816 zonnepanelen zijn aangebracht.

De panelen zijn volgens de nieuwste SCIOS Scope 12 keuring aangelegd. Hierbij is de gehele elektrische installatie, vanaf de zonnepanelen tot aan het koppelpunt met de netbeheerder geïnspecteerd. Wel zo veilig, op het gebied van elektra- en brandrisico’s.

Opwekken waar je het gebruikt omdat onze afvalwaterzuiveringen vrijwel altijd draaien kunnen we de stroom die wordt opgewekt ook veelal zelf gebruiken. Wat er over is leveren we terug aan het net. Dit zorgt voor een, meest ideaal mogelijke installatie, waarbij van de opgewekte energie op die plek waar het nodig is maximale benut wordt. 

Teeuwissen is enorm trots op de nieuwe zonnepanelen installatie. Zo zetten we weer een grote stap in de richting van een zo’n duurzaam mogelijke manier van afvalverwerking.