Rioned neemt kijkje in de keuken bij Teeuwissen Rioolreiniging

Voor een nadere kennismaking met de Vereniging Afvalbedrijven organiseerde Stichting RIONED een ‘ontmoeting op locatie’. RIONED en VA liepen mee op een werkdag van Teeuwissen Rioolreiniging in Veenendaal. Als een van de middelgrote spelers reinigt en inspecteert Teeuwissen Rioolreiniging jaarlijks enkele honderden kilometers riool. Niet alleen in de openbare ruimte, ook particulieren kunnen terecht bij Teeuwissen voor reiniging en inspectie.

Florian Feege, beleidsmedewerker van de Vereniging Afvalbedrijven, mocht samen met medewerkers van RIONED meekijken bij de opleveringsinspectie van een hemelwaterriool bij een bouwproject in Veenendaal. Zo’n inspectie vindt plaats voordat de verharding wordt aangebracht, en dient vooral om vast te stellen of alle leidingen correct zijn aangelegd en er tijdens de werkzaamheden geen schade is ontstaan.

Recyclingwagen Teeuwissen Rioolreiniging aan het werk op bouwlocatie in Veenendaal (foto: Stichting RIONED)
Recyclingwagen Teeuwissen Rioolreiniging aan het werk op bouwlocatie in Veenendaal (foto: Stichting RIONED)

Bij deze rioolinspectie zijn twee voertuigen betrokken. Het riool staat vol regenwater. Om te kunnen inspecteren, pompt Michael Schauw het hemelwaterriool eerst leeg met de recyclingwagen. De wagen scheidt het water van het vuil. Dat water is vervolgens beschikbaar om de buis helemaal schoon te spuiten. Michael spuit de buis keurig schoon, terwijl hij de spuitkop langzaam terughaalt naar de put. Intussen zuigt hij het reinigingswater opnieuw op in de recyclingwagen. De buis is nu schoon én droog, dus klaar voor inspectie. 

Monitoring in de wagen (foto: Stichting RIONED)
Monitoring in de wagen (foto: Stichting RIONED)

Als een chirurg bij een operatie

Nu komt de wagen van Rob de Waal in actie. Hierin bevindt zich de camerawagen die in de buis kan worden gebracht en de binnenkant van de buis minutieus in beeld brengt, als een chirurg bij een operatie. We zien op zijn beeldscherm hoe Rob alle kenmerken van de buis meteen in de computer opslaat. Alle gegevens worden vastgelegd en de data gaat naar de opdrachtgever. Belangrijke informatie om storingen op te lossen, maar ook om beheerstrategieën te bepalen of te monitoren wanneer groot onderhoud nodig is. En bij dit bouwproject is het belangrijk om te weten dat de riolering er correct in ligt, zodat de bestrating erop kan worden gelegd.

Bron: Vereniging Afvalbedrijven

STICHTING RIONED
Stichting RIONED is de koepelorganisatie in Nederland voor de goede zorg voor afvalwater, hemelwater en grondwater in steden en dorpen. De Vereniging Afvalbedrijven is aangesloten bij Stichting RIONED en heeft in de persoon van directeur Robbert Loos een vertegenwoordiger in de Raad van Toezicht. Voor de verbinding met Stichting RIONED is rioleringsbeheer het belangrijkste raakpunt.