Nieuwe oplegger combinatie Volvo afgeleverd

Het vernieuwen van het wagenpark heeft binnen Teeuwissen Rioolreiniging altijd grote aandacht. Gezien de steeds strenger worden overheidsmaatregelen m.b.t. milieu, is dit ook essentieel. Dit keer heeft Teeuwissen Rioolreiniging gekozen voor een nieuwe trekker van het merk Volvo. Voertuigkeuze is sterk afhankelijk van toepassing en de mogelijkheden die de fabrikant ons kan bieden m.b.t as-last/ gewichtsverdeling. De Volvo voldoet aan de strengste milieueisen (Euro 6-D) en huidige wet- en regelgeving. Wij hebben bewust meerdere merken in ons wagenpark, elk merk of type is weer afgestemd op de functie die het voertuig binnen onze dienstverlening gaat vervullen.

Wij hebben als Teeuwissen Rioolreiniging als doel om CO2 uitstoot te reduceren. Dus ook over duurzaamheid wordt nagedacht. Revisie van opbouw past hierbij. In het verleden schafte Teeuwissen Rioolreiniging een combinatie in z’n geheel nieuw aan. Nu wordt, indien de “oude” oplegger nog voldoet, deze gemodificeerd. De opbouw/ oplegger wordt volledig aangepast en uitgerust met de nieuwste technieken. Nieuw remsysteem is daar een mooi voorbeeld van, waarbij het mogelijk wordt gemaakt om de as-lasten in het dashboard af te lezen.

Bij vernieuwen voertuigen proberen we altijd zoveel mogelijk te luisteren naar de gebruiker/ afdeling/ ergonomie. Basis is lasten verlichting voor de medewerker en zo het werk plezieriger en makkelijker te maken.

Deze Volvo wordt ingezet als ADR voertuig. Met dit voertuig worden olie, water slibinstallaties (OWS) zoals tankstations, wasstraten schoongemaakt. Wij reinigen niet alleen. Maar beschikken ook over de kennis, faciliteiten en vergunningen om afvalstoffen op te halen, in te zamelen, op te slaan en te verwerken conform de wettelijke (milieu)eisen. Het gescheiden slib wordt ingezet voor hergebruik en nuttige toepassingen.

Wij wensen Rense als vaste chauffeur van deze Volvo veel werkplezier en veilige kilometers toe met deze combinatie. Rense kennende komt dat vast goed!