Certificeringen verlengd

Teeuwissen Rioolreiniging B.V. heeft in mei 2021 opnieuw een certificatieronde voor ISO 9001/ ISO 14001 en VCA** met goed resultaat afgelegd. Uit de audit zijn geen kritische aandachtspunten voortgekomen. Het certificaat is hiermee weer met een jaar verlengd. Als Teeuwissen Rioolreiniging zijn wij trots op het resultaat dat wij deze certificering al jaren op rij weten te behouden. Het toont aan dat het management proces goed functioneert en de riool dienstverlening bij ons in goede handen is.

We zijn weer “geslaagd” voor:
– ISO 9001 kwaliteitsmanagement
– ISO 14001 milieumanagement
– VCA** Veiligheidsbeheersysteem

ISO 9001 kwaliteitsmanagement

ISO 9001: 2015 omschrijft vereisten voor een kwaliteitsmanagementsysteem wanneer een organisatie: het vermogen moet aantonen om consequent producten en diensten te leveren die voldoen aan de vereisten van de klant en de toepasselijke wet- en regelgeving; en als doel heeft om de klanttevredenheid te verbeteren door middel van de effectieve toepassing van het systeem, met inbegrip van processen voor verbetering van het systeem en de verzekering van het voldoen aan de Groningenklanteisen en van toepassing zijnde wet- en regelgeving

ISO 14001 milieumanagement

Het doel van ISO 14001:2015 is om organisaties te voorzien van een kader om het milieu te beschermen en in te spelen op veranderende milieuomstandigheden, in evenwicht met sociaaleconomische behoeften. ISO 14001:2015 helpt een organisatie om de beoogde resultaten te behalen van het milieumanagementsysteem, wat waardevol is voor het milieu, de organisatie zelf en belanghebbenden. In overeenstemming met het milieubeleid van de organisatie, zijn de beoogde resultaten van een milieumanagementsysteem onder meer: — verbetering van de milieuprestatie; — voldoen aan verplichtingen van wet- en regelgeving; — behalen van milieudoelstellingen.

VCA** Veiligheidsbeheersysteem

De Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers, beter bekend onder de afkorting VCA, is een lijst met aandachtspunten en werkmethodes op het gebied van veiligheid en gezondheid. De VCA helpt werknemers in risicovolle werkomgevingen (bijvoorbeeld bouw, petrochemische en offshore-industrie, elektrotechniek en procesbesturing) om veiliger en gezonder hun werk te doen.

Waarom is VCA nodig?
Professionals laten met een VCA certificaat zien dat ze zich bewust zijn van de risico’s die ze lopen tijdens hun werk. Steeds meer opdrachtgevers kiezen ervoor om werkzaamheden alleen uit te besteden aan VCA-gecertificeerde leveranciers. Niet vreemd dus het VCA certificaat onmisbaar is voor professionals die, zelfstandig of via een werkgever, aan de slag willen in sectoren met een verhoogd veiligheidsrisico.

Wat betekent dit voor Teeuwissen Rioolreiniging?

Er wordt uitvoerig en steekproefsgewijs of er door Teeuwissen Rioolreiniging Huizen B.V. veilig wordt gewerkt, of wij oog voor het milieu hebben en of we alle documenten op orde hebben.