Arbo vriendelijk

Het reinigen, inspecteren en onderhouden van rioleringen en rioolsystemen en het verwerken van de afvalstoffen die daarbij vrijkomen vraagt om een aanpak waarbij aandacht voor het milieu, de gezondheid en veiligheid van de medewerkers en kwaliteit voorop staan.