Het wordt “BAL”

Zoals het er nu uitziet gaat 1 januari 2024 de nieuwe Omgevingswet, na meerdere keren uitstel, dan toch in werking. In hoofdstuk 3 van de Omgevingswet staat het Besluit Activiteiten Leefomgeving (“BAL”).

Elke ondernemer zal zelf of in overleg met het bevoegd gezag moeten kijken of hun inrichting valt onder een milieubelastende activiteit (zie www.iplo.nl).

Veelal zal het onderhoud van de olieafscheider onder de NEN-EN 858/2 blijven vallen (Inspectie 1x per 5 jaar) en de bedrijfsriolering en vloeistofdichte bodemvoorziening onder AS SIKB 6700 (Inspectie 1x per 6 jaar).
Lekker handig om deze termijnen niet gelijk te zetten. Je kan namelijk leidingwerk alleen goed testen op lekdichtheid door deze eerst grondig te reinigen. Waar trek je al het vuil dan naar toe? Inderdaad, naar de olieafscheider waardoor deze dus ook leeg moet. Hiermee jaag de je de eigenaar dus extra op kosten. In de praktijk zal daarom vaak gekozen worden om een jaar eerder de vloer en riolering gelijk te testen met de olieafscheider.
Wij voorzien grote capaciteitsproblemen bij handhavers, Deskundig Inspecteurs en reinigingsbedrijven waardoor de overgangsperiode van 3 jaar veelal niet haalbaar wordt.  Het wordt dus “BAL” maar wij zetten onze schouders eronder en zullen onze uiterste best doen om onze relaties te ondersteunen met het uitvoeren van deze nieuwe uitdaging.

Wilt u meer informatie? Bezoek dan onze stand op de “Tankstation & Carwash vakbeurs” op 15 en 16 november 2023 in de Jaarbeurs Utrecht (www.tankstationvakbeurs.nl)